Facebook

Karlín, Karlínov, Karolinčany

6. ledna 2017 Autor: Martina Píšová Foto: Honza Zima

Často se nás ptáte, co znamenají rytiny v Lokálu Hamburk. Všechny se točí kolem historie Karlína a jejich autorem je architekt Petr Kučera. O Karlíně ví všechno a teď to prozradí i vám.

Karlínští hoši

V domě v Sokolovské ulici na Florenci sídlila v letech 1921 až 1938 Komunistická strana Československa, která byla v Národním domě v Karlíně založena 14. 5. 1921. Vedoucím představitelům strany Klementu Gottwaldovi, Antonínu Zápotockému a Rudolfu Slánskému se poněkud posměšně přezdívalo „karlínští hoši“.

Franta

František Křižík, nazývaný českým Edisonem, elektrifikoval většinu českých měst, jejich veřejné osvětlení a tramvaje. Elektrotechnický závod Františka Křižíka od roku 1884 sídlo v Karlíně, nejdříve v dnes již zbořeném domě čp. 9 v Pernerově ulici, poté v bývalé továrně D. G. Fischel v Šaldově a od roku 1892 v dnešní Sokolovské ulici. Později zde sídlila Tesla Karlín.

Čenda

Čeněk Daněk byl průmyslník a zakladatel pozdějšího ČKD. Svou strojírnu založil v roce 1854 v Pernerově ulici. Později se spojil se strojírnou Bretfield & Evans a zabral téměř dva celé domovní bloky mezi ulicemi Kollárova a Šaldova. V roce 1927 byl Daňkův podnik sloučen se strojírnou Českomoravská-Kolben, a. s. Vznikl tak koncern ČKD. Kromě toho byl Čeněk Daněk velkým mecenášem. Například karlínskému kostelu daroval vstupní vrata s bronzovými reliéfy Josefa Mánesa.

První strojírna v českých zemích

Na rozhraní Karlína a Libně byla v roce 1832 z podnětu anglického továrníka Edwarda Thomase založena první strojírna v českých zemích, pozdější Rustonka. Její charakteristický komín dominoval Karlínu až donedávna: demolice Rustonky začala v roce 2007 a poslední komín byl zbořen roku 2014.

Nejstarší školka

Nejstarší mateřská školka v českých zemích byla otevřena roku 1832 v Karlíně. Šlo o opatrovnu pro děti v předškolním věku, první v Čechách a druhou v celém Rakousko-Uhersku. Založil ji průmyslník Leopold Jerusalem pro děti rodičů zaměstnaných v jeho továrně.

Koněspřežná tramway

První koněspřežná tramvaj v Praze, lidově nazývaná koňka, byla uvedena do provozu v Karlíně 23. 9. 1875. Nejstarší vozovna zůstala zachována dodnes; najdete ji na rohu Sokolovské a Šaldovy.

První pražské předměstí

Na tuhle rytinu se hosté v Hamburku ptají asi nejčastěji. Karlín, založený 23. 6. 1817, je nejstarším pražským předměstím. Vzniklo na zelené louce na základě velmi pokrokového regulačního plánu a stavebních předpisů. Na rytině vidíte regulační plán Karlína a jeho blokovou strukturu, která však nebyla zcela dodržena. Proto to ano a ne.

Název Karlín

Originální německý název předměstí Karolinenthal se do češtiny zprvu překládal jako Karolinčany, Karolinino údolí, Karlyň, Karlínov. Zároveň je zde znázorněn karlínský přístav a fakt, že po proudu do Hamburku pluly lodě samy, zatímco proti proudu, zpět do Karlína, je táhli koně.

Nejkrásnější škola

Škola na Lyčkově náměstí, dokončená v roce 1906, byla ve své době považována za jednu z nejkrásnějších a nejmodernějších v celém Rakousko-Uhersku. Každá třída byla dokonce vybavena umyvadlem a tekoucí vodou.

Balon

Z nádvoří karlínské plynárny se v roce 1857 vznesl vzduchoplavec Corwell v prvním plynem plněném balonu na světě.

 

6 překvapivých faktů o vegetariánství a veganství

Načíst další článek...