Facebook

Rozestupte se!

20. května 2020 Autor: Blanka Datinská Foto: Aneta Vrkotová

25. května mohou podniky konečně pozvat hosty nejen na zahrádku, ale i ke stolům uvnitř. Jaké bezpečnostní podmínky však dál ovlivňují provoz v restauracích?

V pondělí se kromě výdejních okének a letních zahrádek zpřístupní i vnitřní prostory restaurací a česká gastronomie se tak po více než dvou měsících nejistoty dočká kompletního obnovení provozu. Ten se však neobejde bez omezení – 25. květen sice zvyšuje šanci podniků na zotavení, ale zároveň prodlužuje seznam preventivních opatření. Ta minimalizují fyzický kontakt a maximalizují dohled na dodržování rozestupů a hygienických doporučení s ohledem na bezpečí hostů i zaměstnanců.

Otevírací doba

Všechny gastro koncepty se musí přizpůsobit plošné otevírací době, která od pondělí vylučuje pobyt hostů uvnitř podniků od 23:00 do 6:00. Nařízení se nevztahuje na výdej z okénka a neomezuje ani večerní provoz letních zahrádek. Pro ty stále platí dříve stanovená pravidla, zřejmě i včetně možnosti využít toalety ve vnitřních prostorách restaurací.

Rozestup a odstup

Nežádoucí zůstává shromažďování zákazníků a skupin hostů. Neměli by se k sobě přiblížit na vzdálenost kratší než 1,5 metru, a to nejen při čekání ve frontě, u výdeje, pokladen nebo terminálu, ale během celého pobytu ve venkovní i vnitřní části restaurace. Z toho důvodu musí podniky rozestavět mobiliář tak, aby zajistily nařízený odstup mezi hosty sedícími u různých stolů – ne mezi stoly jako takovými. Povinností je také regulace počtu návštěvníků, aby se restaurace nepřeplňovaly a nedocházelo k nekontrolovatelnému seskupování hostů.

Co nejmenší fyzický kontakt by měly podniky udržet i při placení. Doporučuje se dávat přednost bezkontaktním objednávkám a platbě kartou či mobilním telefonem, aby personál nemusel manipulovat s hotovostí. Bezpečný rozestup je třeba hlídat nejen při setkávání hostů s obsluhou v jídelní části podniku, ale taky při práce v zázemí. Žádoucí je co největší distanc mezi jednotlivými zaměstnanci, jaký prostory dovolují.

V rámci prevence vznikají různé nápady, jak v provozu redukovat mezilidský kontakt. V některých zemích se doporučuje, nebo dokonce přikazuje povinnost rezervací předem. Podniky také chtějí zavádět elektronické jídelní lístky, ze kterých by si hosté vybrali a objednali buď na místě, nebo ještě před příchodem.

Roušky pro hosty i zaměstnance

K bezpečnostním pravidlům stále patří ochranné roušky. Zákazníci je na rozdíl od personálu mohou odložit, ovšem pouze během konzumace jídla a pití u stolu, při návštěvě toalety a pohybu v prostorách restaurace je nošení masky povinné. Pro zaměstnance je rouška dočasnou součástí pracovního oděvu, kterou si musí (stejně jako uniformu a obuv!) nasadit až po příchodu do práce, pravidelně ji měnit a dezinfikovat.

Za bezpečné a ohleduplné chování personálu ručí vedoucí směny. Do restaurace by (stejně jako za normálních okolností) neměl vpustit žádného zaměstnance s příznaky respiračního nebo střevního onemocnění, jako je zvýšená teplota, kašel a rýma, průjem nebo zvracení.

Hygienická přikázání 

V pokynech Ministerstva zdravotnictví se zdůrazňuje dezinfekce. Antibakteriální gely nebo jiné dezinfekční přípravky by se měly umístit na zahrádky i ke vchodu do restaurace, případně na stoly a toalety, namístě je i časté umývání rukou mýdlem pod tekoucí pitnou vodou. Na toaletách pro hosty i personál je proto vhodné neustále doplňovat jednorázové ubrousky nebo ručníky a vyvěsit propagační plakáty, které vysvětlí postup a důležitost oplachování rukou.

Na zaměstnance se kladou o něco přísnější požadavky než na hosty. Personál by si měl ruce důkladně umýt minimálně každých 60 minut a vždy po zacházení s tzv. rizikovými předměty, jako jsou platební karty, bankovky, objednávkový list od dodavatele nebo přepravky. Zapomínat se nesmí ani na dezinfikování židlí a stolů pro nově příchozí a všech dotykových povrchů, ať už jsou to kliky dveří, vitríny, platební terminály, anebo kohoutky u umyvadel a zásobníky na mýdla.

Tip: Detailní postupy při znovuotevírání a zásady bezpečného provozu vyčtete z průvodce, který sestavila americká Národní asociace restaurací.

Úklid 

Čistota by měla být provozní samozřejmostí, zavedené hygienické a sanitační postupy teď ale nestačí.  I když při boji proti šíření nákazy SARS-CoV-2 účinkují i obyčejné detergenty, čisticí a sanitační přípravky, doporučuje se zvýšit frekvenci úklidu, především ve stravovacích prostorách a na toaletách – uklízet by se měly ideálně každou hodinu. Větší důslednost si teď žádají i běžné činnosti, jako je umývání nádobí nebo větrání.

Podrobnější informace o pravidlech větrání a používání vzduchotechniky v restauracích se dozvíte na webu Státního zdravotního ústavu.

Komunikace

Za to, že zaměstnanci i hosté dodržují preventivní opatření, odpovídá provozovatel podniku. Část zodpovědnosti může přenést na všechny zúčastněné tak, že nastaví správnou komunikaci v týmu a se zákazníky – prostřednictvím informativních plakátů nebo cedulí u vchodu, u výdeje a na toaletách, ale taky skrze sociální sítě. Zásadní body specifického pracovního režimu by se měly začlenit do interních předpisů restaurace a stejně užitečné jsou i pravidelné schůzky personálu a jeho školení o všech aktuálních změnách v provozu.

Využijte sociální sítě a proveďte hosty podnikem připraveným na znovuotevření. V krátkém videu jim snadno vysvětlíte všechna nutná opatření, která musíte respektovat vy i vaši zákazníci.

Neoficiální, ale zásadní podmínkou fungování všech doporučení je zodpovědný přístup restaurací i hostů. Ignorování a porušování pravidel (ať už zastřízliva, nebo kvůli přemíře alkoholu) totiž může ohrozit nejen zdraví ostatních hostů, ale i budoucí provoz podniků. 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotnický ústav

Z Nomy je vinný bar s cheeseburgerem

Načíst další článek...