Den řezníků

22. listopadu 2018
Foto: Honza Zima
Že jsou řezníci drsní chlapíci, dokazuje už událost, která se stala v Praze na začátku 14. století. V roce 1310 ubránili svými sekerami Prahu od korutanských žoldnéřů, a mistra řeznického jmenoval Jan Lucemburský dokonce pražským primátorem.

Řezníci byli srdcaři odjakživa a svědomitě se starali o vážnost a rozvoj svého řemesla. Historie dokazuje, že vždy stáli na straně spravedlnosti a byli připraveni hájit ji za každou cenu.

V roce 1310 vládl Čechům král Jindřich Korutanský, který svou politickou neschopností přivedl zemi do bídy a zmatků. Česká šlechta se proto postavila na stranu kněžny Elišky Přemyslovny, jíž byl vybrán za muže Jan Lucemburský. Když dorazil 28. listopadu před zdi Starého Města pražského s úmyslem zaútočit na město, byli to právě řezníci, kteří mu pomohli ubránit se proti korutanským žoldákům. Bojem je odehnali od brány svatého Františka, řeznickými sekerami prosekali městskou bránu a umožnili tak Janovi vstup do Prahy.

Za to král řezníkům udělil vysoké ocenění – směli mít na červeném praporu nebo na štítu bílého lva bez korunky s jedním ocasem a také pečeť s podobným lvem. Mistra řeznického, který stál v čele bojujících řezníků, Jan Lucemburský dokonce jmenoval pražským primátorem.

View post on Instagram
 

Záchrana řeznického kostela

Řezníci toho dne také zachránili kostel svatého Jakuba, kterému se od té doby říká „řeznický“, před drancujícím davem. Podobných záslužných skutků měli pražští řezníci na kontě celou řadu a král jim za ně uděloval nebývalé výsady a práva. Svatý Jakub je dodnes považován za patrona tohoto řemesla a v kostele je stále viditelná nástěnná malba, která znázorňuje bojující řezníky. Za své zásluhy si tam mohli také nechat vystavět kryptu. Nad jejím vchodem je vyrytý latinský nápis, který končí slovy „Tebe ať nerozřežou řezníci“ – krádeže v kostele se totiž trestaly useknutím ruky.

Oslavte den řezníků!

Přijďte oslavit ty, kteří se denně zasluhují o rozvoj řeznického řemesla. 28. listopadu se na dvorku Bokovky sejde pětice řeznictví, které přistupují k masu s náležitou úctou, ale nebojí se z něj připravit netradiční speciality. Ochutnejte sami!

Líbil se vám článek?

Sledujte naše novinky. Každý druhý pátek vám je pošleme.