Facebook

Jako jeden tým! Jak pečovat o vztahy v restauraci?

15. června 2023 Autor: Yasmine Borůvková Foto: Adam Mráček

Dobré vztahy na pracovištích jsou jako chlebový kvas. Když se dobře zadělá a pravidelně se přikrmuje, vydrží léta. Proto jsme požádali Lukáše Havránka, lektora firemní kultury, který školí i lidi v Ambiente, o několik rad na míru. Aby to na place a v kuchyni dál šlapalo!

3 tipy pro (služebně mladší) manažery 

1. Respekt

Autorita se nebuduje na základě moci, ale vychází ze vzájemného respektu – tedy i ze strany nově příchozího manažera. Služebně staršímu personálu (i ostatním) byste měl/a ukázat, že máte k jejich zkušenostem respekt. I když můžete mít pocit, že některým oblastem rozumíte víc, neměl/a byste zpochybňovat to, co mají ostatní nažito. 

2. Upřímný zájem

Jako manažer/ka byste měl/a se měl/a o jednotlivé členy týmu zajímat. Upřímný a nepředstíraný zájem je totiž mocný nástroj.

3. Empatie a čas

Pokud nastanou problémy, neřešte je z pozice síly – mohlo by to vyvolat silnou zpětnou reakci. Když ucítíte, že to někde drhne, měl/a byste daným člověkem strávit nějaký čas, poznat a pochopit ho. Zjistit, jak vnímá některé změny, a respektovat, že ne každý bude chtít otevřeně komunikovat. Někdo jen potřebuje čas. Mějte trpělivost – stejně jako partnerský vztah, i ten pracovní se buduje postupně. 

Mohlo by vás zajímat
Lidi, lidi, lidi aneb Jak si udržet silný tým

Lidskost, férový plat a podíl na zisku, odpolední pauza nebo třeba kvalitní boty. Co dlouhodobě motivuje zaměstnance a snižuje fluktuaci v současné gastronomii?

Více zde

3 tipy pro (služebně starší) zaměstnance 

1. Dohody

Vždy dodržujte, co se domluvilo. Snažte se to splnit, i když vám některé změny na první pohled nedávají smysl. Kdyby se všechno dělalo pořád stejně jen proto, že takhle to přece bylo vždycky, podnik by se těžko posunul tak, jak to nový manažer zamýšlí.

2. Konstruktivnost 

Pokud chcete manažerovi dát zpětnou vazbu, nebo byste rádi ukázali odlišný pohled na jeho plány, dejte si záležet na tom, abyste mluvili konstruktivně. Jedna věc je odporovat a dávat najevo, že se mi něco nelíbí, druhá je vysvětlit proč, anebo rovnou navrhnout, co by se dalo udělat jinak a lépe. 

3. Čas 

Dejte novému manažerovi čas. Mějte pochopení pro to, že se ocitl na neznámé půdě, a tudíž mu bude nějakou dobu trvat, než se zorientuje a pozná, jak to chodí. 

Smaženka z Esky

Načíst další článek...